Základní škola pro žáky s poruchami učení a chování

 

Základní škola je určena žákům se zdravotním postižením. Přímo určena je pro děti s poruchami učení a chování, vzděláváme však i žáky s jiným postižením. Žáci jsou přijímáni na základě doporučení školského poradenského zařízení (pedagogiko-psychologická poradna, středisko výchovné péče).
Žáci jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu vycházejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Při výuce jsou respektovány jejich speciální vzdělávací potřeby. Vzdělávací program pro základní vzdělávání je v nutných případech modifikován v souladu s jejich specifickými potřebami.
Část žáků je v souladu se svými individuálními potřebami vzdělávána podle individuálních vzdělávacích programů.
Ve třídách je snížený počet žáků. Na prvním stupni jsou třídy naplněny do počtu deseti žáků, na druhém do počtu čtrnácti žáků.
 

 

Nadstandardně je žákům poskytována logopedická péče, prostřednictvím školní a klinické logopedky. Škola disponuje moderním vybavením, tělocvičnou i nově rekonstruovaným školním hřištěm. V odpoledních hodinách žákům nabízíme široké spektrum zájmových útvarů.