Školská rada

V souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je při škole zřízena školská rada. Při své činnosti se řídí § 167 a § 168 Školského zákona.
Poslední volby do školské rady školy, v nichž byli zvoleni zástupci za žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků, studenty a pedagogické pracovníky, se konaly v říjnu 2015.

V současné době pracuje školská rada ve složení:

Petronila Zemanová – předsedkyně , zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
Ing. Marcela Tomečková – zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
Mgr. Petr Bátěk – místopředseda, zvolen za pedagogické pracovníky školy
Mgr. Petr Hendrich - zvolen za pedagogické pracovníky školy
Mgr. Libuše Pešlová – jmenována Radou HMP
Mgr. Marta Semelová - jmenována Radou HMP

Kontaktní adresa : skolskarada@modraskola.cz

 

Statut

Volební řád

Jednací řád

Jednání 21.10. 2015

Jednání 1.6. 2016