Pronájmy školních prostor

Veškeré pronájmy školních prostor jsou uskutečněny na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy. Škola pronajímá tělocvičny, školní jídelnu a učebny. Nájemní smlouva se uzavírá vždy nejvýše na  dobu jednoho roku.  Kontaktní osobou pro uzavírání pronájmů je zástupkyně ředitele PhDr. Marie Šrámková.

 

Tělocvičny

Škola pronajímá tělocvičny v čase, kdy nejsou využívány školou ať už k výuce nebo odpolední zájmové činnost. Nejčastěji je to v čase od 15.30 do maximálně 23.00, každý den v týdnu, včetně víkendů. Cena za jednu hodinu pronájmu je stanovena na 400,-Kč. V tělocvičnách jsou vyznačená hřiště na florbal, odbíjenou, košíkovou, sálovou kopanou, badminton. K dispozici je základní vybavení pro jednotlivé sporty.

  Tělocvična.
   

Šatna.

 

Sprchy.

 


Venkovní hřiště víceúčelové a hřiště na beachvoleyball

Hřiště škola pronajímá jednotlivě za cenu 200,- Kč za hodinu. V případě pronájmu ve večerních hodinách a využití umělého osvětlení se k ceně přičítá cena spotřebované elektrické energie. Na venkovním hřišti nejsou k dispozici šatny.

 

 

Učebna

Učebny jsou klasické třídy s kapacitou 12 míst, která může být navýšena na 20 míst. Vybavení tříd je standardní. Cena za jednu hodinu pronájmu je stanovena na 120,- Kč.

 

Učebna.


Jídelna

Jídelna je prostor s maximální kapacitou 100 osob, vhodný ke konání větších schůzí, či setkání. Cena za jednu hodinu pronájmu je stanovena na 400,- Kč.

 

Jídelna.