Výchovný poradce

Výchovným poradcem je Mgr. J. Kučera. Výchovný poradce pomáhá ve škole řešit individuální problémy žáků, koordinuje  spolupráci školy  s rodiči a s dalšími sociálními partnery. Výchovný poradce při své práci těsně spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a s koordinátorem prevence sociálně patologických jevů. Pro žáky a rodiče žáků 9.ročníků působí jako poradce při výběru budoucího povolání. V rámci této činnosti pravidelně organizuje setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol. Realizuje exkurze do odborných učilišť. Žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje součinnost při vyřizování agendy spojené s jejich přijímáním do OU.

Kontakt - mobil: 733 663 688

 

Žáci naší školy nejčastěji volili tyto školy a učiliště.

SOU, OU  a  U, Zelený pruh, Praha 4
Speciální školy Aloise Klara, Vídeňská 28/756, Praha 4
OU, Učňovská 100/1, Praha 9
Speciální školy pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
Soukromé SOU a U obchodu a služeb s. r. o., Smolkova 565, Praha 4 OU a PŠ, Vratislavova 6/31, Praha 2
Dívčí katolická škola, Vítkova 12, Praha 8
Soukromé OU a PŠ, Nedvědovo nám. 140, Praha 4 – Podolí
OU pro žáky s více vadami, Belgická 27, Praha 2
SOU a U a. s., Plzeňská 219/102 Praha 5 –Motol, dceřiná společnost DP hl. m. Prahy
První české soukromé SOU a U s. r. o., Trhanovské nám. Praha 10.

 

   
 

 

Nejčastěji volenými obory jsou:

Kuchařské práce
Cukrářské práce
Opravářské práce
Květinářské a zelinářské práce
Podlahářské práce
Pekařské práce
Řeznické a uzenářské práce
Obuvnické práce
Keramické práce
Sportovní a rekondiční masér
Automechanik
Autoklempíř
Aranžérka
Sklenářské práce
Romská sociálně právní škola