Učební plán základní školy

 učební plán pro 1. stupeň

 

Vzdělávací oblasti

Vyučovací předměty/ ročník/ počty hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

5.

součet

z toho disp.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

7

7

7

7

7

35

 

 

Cizí jazyk

 

 

 3

3

3

9

 

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

5

5

5

23

3

Inf. a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

 

 

 

1

1

2

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

3

 

 

7

 

 

Vlastivěda

 

 

 

1

1

2

 

 

Přírodověda

 

 

 

1

2

3

 

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

 

Výtvarná výchova

2

2

1

1

1

7

 

člověk a zdraví

Tělesná výchova

3

3

3

3

3

15

Člověk a svět práce

Pracovní vyučování

2

2

2

2

2

10

5

 

 

21

21

25

25

26

118

      14

 

 

 

 

učební plán pro 2. stupeň

 

Vzdělávací oblasti

Vyučovací předměty/ ročník/ počty hodin v ročníku

6.

7.

8.

9.

součet

z toho disp.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

      6

5

5

5

     21

6

 

                       Cizí jazyk

5

5

4

4

     18

6

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

6

21

 6 

Inf. a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

4

3

Člověk a společnost

Dějepis

1

2

2

2

7

 

 

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

 

Člověk a příroda

Fyzika

 1 

1

2

2

6

 

 

Chemie

0

0

2

2

4

        

 

Přírodopis

2

2

2

 1 

7

 

 

Zeměpis

1

1

1

1

4

 

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

4

 

 

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

 

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

1

1

2

 

 

Tělesná výchova

3

3

2

2

    10

Člověk a svět práce

Pracovní vyučování

1

1

1

1

4

 

 

    30

    30

     31

    31

   122

       24

 

 

 


 

Učební plán základní školy praktické

 učební plán pro 1. stupeň

 

Vzdělávací oblasti

Vyučovací předměty/ ročník/ počty hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

5.

součet

z toho disp.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

7

7

7

7

7

35

2

 

Anglický jazyk

 

 

 

1

2

3

3

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

5

5

5

23

1

Inf. a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

 

 

 

1

1

2

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

3

 

 

7

 
 

Vlastivěda

 

 

 

1

1

2

 

 

Přírodověda

 

 

 

1

2

3

 

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

 

Výtvarná výchova

1

1

2

2

1

7

2

člověk a zdraví

Tělesná výchova

3

3

3

3

3

15

 

Člověk a svět práce

Pracovní vyučování

3

3

4

3

3

16

 

 

21

21

25

25

26

118

9

 

 


 učební plán pro 2. stupeň

 

Vzdělávací oblasti

Vyučovací předměty/ ročník/ počty hodin v ročníku

6.

7.

8.

9.

součet

z toho disp.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

6

5

5

4

20

1

 

Anglický jazyk

2

2

3

3

10

6

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

5

20

 

Inf. a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

1

2

2

2

7

3

Člověk a společnost

Dějepis

1

1

1

1

4

 

 

Občanská výchova

1

1

1

1

4

 

Člověk a příroda

Fyzika

 

1

1

1

3

 

 

Přírodopis

1

2

2

 

5

 

 

Nauka o přírodě

 

 

 

2

2

1

 

Zeměpis

1

1

1

1

4

 

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

4

 

 

Výtvarná výchova

2

1

1

1

5

1

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

3

3

3

3

12

 

 

Příprava pro život

 

 

1

1

2

 

Člověk a svět práce

Pracovní vyučování

6

5

4

5

20

 

 

 

30

30

31

31

122

12

 

  

  

Učební plán Praktické školy dvouleté

 

Vzdělávací oblasti

Vyučovací předměty/ ročník/ počty hodin v ročníku

1.

2.

součet

Prúřezová témata.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

2

2

4

OSV + Mediální vých

 

Cizí jazyk

 1

2

Vých. dem. občana

Matematika a její aplikace

Matematika

2

2

4

OSV + Vých. k práci a zam.

Inf. a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

 1

2

Výchova k práci a zam.

Člověk společnost

Člověk a společnost

1

1

2

OSV + Vých. dem. obč.

Člověk a příroda

Člověk a příroda

 1

2

EMV

Umění a kultura

Hudební a dramatická výchova

1

1

2

OSV + Mediální vých.

 

Výtvarná výchova

2

2

4

VPZ + EMV + VDO

člověk a zdraví

Zdravotní výchova

1

1

2

OSV

 

Tělesná výchova

2

2

4

OSV

Odborné činnosti

Rodinná výchova

2

2

4

OSV + VPZ

 

Rodinná výchova – praxe

4

4

8

Vých. k práci a zam. + OSV

 

Vaření a příprava pokrmů

5

5

10

Vých. k práci a zam. + OSV

 

Ruční práce

5

5

10

Vých. k práci a zam. + OSV

 

Pěstitelské práce

2

2

4

Vých. k práci a zam. + OSV

 

 

32

32

64

      VPZ + EMV + OSV