Organizace školy
   základní škola praktická
   základní škola
   praktická škola
   přípravná třída
   školní družina
   logoped
   výchovný poradce
   školní jídelna
   zájmová činnost
   pronájmy školních prostor
   školská rada
   archiv akcí  2013/14
   archiv akcí  2014/15
   organizace školního roku
   školní řád
   školní vzdělávací program
   učební plán ZŠ a PŠ
   výroční zpráva 2014/15
   inspekční zpráva 2015
   povinně zveřejňované
   informace
   rozvrhy tříd
   stručná historie
   adresář
   kde nás najdete