Třídní výlet 9. B

Na konci školního roku jsme vyrazili na školní výlet. Strávili jsme hezký týden v přátelském prostředí v chatičkách kempu Hlásná na Vršku v Hlásné Třebáni. Během pobytu jsme navštívili město Beroun, aquapark, hrad Karlštejn.....

 
 

Sázava - rafty 2016

"Nekecej a pádluj" a mnoho dalších vodáckých hlášek se neslo Sázavou. Počasí jedničkové, voda "volej", děti super. Každý nováček si prošel křestem a příští rok už může říkat: " Jsem starej vodák, už jsem sjel Sázavu.".....

 
 

Třídní výlet 9. A

Poslední týdny našeho "působení" na této škole jsme si zpestřili výletem do přírody. Naše putování začalo v Choceradech, u řeky Sázavy proběhlo opékání špekáčků a po občerstvení v restauraci.....

 
 

Výtvarný kroužek na výstavě Květina

Děti z výtvarného kroužku ukončily školní rok v Galerii umění pro děti GUD na interaktivní výstavě "Květina". Pod vedením lektora si mohly nejen prohlédnout díla známých umělců, ale také projevit vlastní fantazii a tvořivost.....

 
 

Hradčanské včely

Krásný jarní den jsme si zpestřili ekologickým výukovým programem "Hradčanské včely". Na Petříně jsme navštívili úly, kde jsme v ochranných oblecích pozorovali práci včel a pochopili zákonitosti jejich života. O včelách jsme se dozvěděli množství.....

 
 

Fotbalový turnaj - republikové finále

Ve dnech 19. a 20. května jsme se na SŠ Hradec Králové zúčastnili republikového finále v malé kopané v kategorii žáků. Turnaje se zúčastnilo celkem pět týmů. Hrací systém turnaje byl takový, že týmy hrály systémem každý s každým.....

 
 

Hmyzí hotel

Při výuce ručních prací žáci praktické školy vyráběli hotel pro hmyz. Výrobek bude umístěn na školní zahradě a bude sloužit nejen užitečnému hmyzu, ale i jako názorná pomůcka k průřezovému tématu environmentální výchova.
 

 
 

Geocaching

Letošní rok jsme završili "Žabokeší" s pořadovým číslem 76. Potom jsme úspěch oslavili táborákem na školní zahradě. Pro příští rok před námi leží výzva - 100.....

 
 

Výstava Vladimíra Jiránka

V pondělí jsme navštívili výstavu Vladimíra Jiránka. Bylo to super, skvělý zážitek.......

 
 

Fotbalový turnaj - celopražské finále

Ve čtvrtek 4. února jsme se na OU Chabařovická zúčastnili Přeboru Prahy ve florbalu žáků, kam jsme postoupili z oblastního kola........

 
 

Dendrologická zahrada Průhonice

Přicházející jaro jsme přišli podpořit do Dendrologické zahrady Průhonice. I když počasí spíše připomínalo zimu, viděli jsme proměnlivost rodu tulipán. V záhonech bylo soustředěno velké množství........

 
 

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro školní rok 2016/2017............

 
 

Lehkost motýlích křídel

Po delší době jsme navštívili tropický skleník Fata Morgana, kde probíhala každoroční motýlí akce. Viděli jsme největší motýly světa i jejich líhnutí z kukel. V závěru vycházky jsme si prohlédli.......

 
 

XVII. Mistrovství ČR ve florbalu

31. března jsme se na OU Chabařovická zúčastnili XVII. Mistrovství ČR ve florbalu žáků, kam jsme postoupili jako vítězové celopražského kola. Na XVI. MČR postoupilo celkem šest týmů.......

 
   

Bruslení

Čekání na jarní prázdniny, ale hlavně hodinu tělesné výchovy, jsme si zkrátili bruslením na Pankráci. Někdo stál na bruslích poprvé.......

 

   

Florbalový turnaj - celopražské finále

Ve čtvrtek 4. února jsme se na OU Chabařovická zúčastnili Přeboru Prahy ve florbalu žáků, kam jsme postoupili z oblastního kola. Do závěrečného pražského finále postoupilo celkem čtyři týmy.......

 

   

Zasněžený pozdrav z hor

Příroda k nám byla letos vlídná a přivítala nás v Horním Maxově bohatou sněhovou nadílkou. Všichni jsme zdrávi a bez zranění. Máme za sebou dva dny na lyžích......

 

   

Florbalový turnaj

Ve středu 13. ledna jsme na naší škole uspořádali oblastní přebor ve florbale. Florbalového turnaje se zúčastnila tři družstva z Prahy 4. Kromě našeho týmu zde byla zastoupena ZŠ Vachkova......

 

   

Plavání zdárně pokračuje

Plavání našich žáků pokračuje i ve 2. pololetí. Někteří už zvládnou základy, jiní zkouší znak......

 

   

Vánoční akademie

Kalendářní rok 2015 jsme zakončili tradiční akademií pro rodiče spojenou s prodejem žákovských vánočních výrobků......

 

   

Vystoupení na Staroměstském náměstí

Taneční kroužek a oba pěvecké sbory naší školy úspěšně vystoupily v podvečerních hodinách ve středu 16. 12. na Adventních trzích na Staroměstském náměstí.......

 

   

Kavárna Mezi Řádky

 Adventní čas si žáci třídy II.PB a II.PC zpříjemnili návštěvou kavárny Mezi Řádky, která umožňuje pracovní začlenění lidí s lehkým mentálním postižením. V příjemném prostředí s milou .......

 

   

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kriterií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

 V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším......

 

   

Vyhlášení termínu Zápisu  žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 proběhne v termínech 19. a 20. ledna vždy od 8:00h do 17:00h

 

   

Tradiční měření sil - florbal, přehazovaná

Tradiční předvánoční utkání učitelů proti žákům ve florbale, které se uskutečnilo v pondělí 14.12.2015, mělo v prvním poločase vyrovnaný průběh, ale ve druhém poločasu nedokázali učitelé........

 

   

Vánoční geocaching

Předvánoční geocaching jsme už tradičně věnovali hledání pokladu. Po zdolání nejrůznějších překážek a luštění rébusů na nás pod stromečkem čekala sladká odměna........

 

   

Pražský přebor v přehazované

Dne 7.12. 2015 se uskutečnil již tradiční turnaj - Pražský přebor v přehazované družstev. Zúčastnilo se 6 družstev. Všichni žáci vzorně reprezentovali své školy. Modrá škola se umístnila na 1. a 5. místě........

 

 

Galakoncert Kühnova smíšeného sboru

Jako host zazpíval sbor naší školy pod vedením Radky Dimitrovové ve středu 4.11.2015 na galakokoncertě Kühnova smíšeného sboru v kostele SV. ŠIMONA A JUDY.......

 

 

Den chleba

16. října je každoročně připomínán Den chleba jako svátek základní lidské potraviny a oslava pekařského umu. Také žáci 6.A měli v rámci výukového programu Ekocentra Podhoubí Jak roste chleba možnost.......

 

 

Soustředění sboru a tanečního kroužku

Každým rokem vyjíždí na soustředění skupina žáků ze sboru a tanečního kroužku. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Kromě trénování jsme se zabavili hrami, sportem, ale i hledáním hub,........

 

 

Kurzy plavání pro druhý stupeň

Druhý stupeň dochází v letošním roce na kurz plavání. Nejenom, že se plavci zdokonalí v dalších stylech, jako je například kraul a znak. I neplavci dosáhnou toho, co potřebují: naučí se plavat........

 

 

Taneční lekce

V rámci programu prevence socio-patologických jevů se v pátek 25.9.2015 naši žáci 2. stupně zúčastnili tanečních lekcí pod vedením profesionálních lektorů........

 

 

Hravý přespolní běh

Naše škola, pod záštitou MČ 11, uspořádala pro své žáky sportovní den "Hravý přespolní běh". Žáci soutěžili v různých disciplínách, plnili úkoly na stanovištích........

 

 

CAMPHILL České Kopisty

Cesta letošní první exkurze vedla do Českých Kopist na Svobodný statek Na Soutoku. Jde o farmu, která se věnuje pěstování bio produktů. Prohlédli jsme si hospodářská stavení, bylinkovou zahrádku.....

 

 

1. den školního roku 2015/16

Dne 1. 9. proběhlo na Modré škole tradiční zahájení školního roku. Přivítali jsme na zahradě školy žáky nultého ročníku, prvních tříd a žáky střední školy. Počasí bylo příznivé, a my doufáme.....

 

 

Archiv akcí

Akce minulého školního roku byly přesunuty do archivu 2014/15, který naleznete v levém menu pod odkazem Školní akce / archiv akcí 2014 - 15.

 

 


Toto jsou oficiální stránky Základní a střední školy Praha 4, Kupeckého 576
Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768


                                       

 

 


Aktuální
měsíční plán