Odpolední zájmová činnost - školní rok 2014/2015

 

Odpolední zájmová činnost je zajišťována formou odpoledních kroužků od pondělí do pátku. Zahájení činnosti je vždy 1.října v daném školním roce s tím, že žáci se mohou zapojit během celého šk. roku, vždy po dohodě s vedoucím. Všechny kroužky jsou zdarma kromě kroužku keramiky, kde si děti platí materiál (100,-Kč na půl roku) !

pondělí:

Pěvecký sbor 1. stupeň – II. A 13 – 14, 30 hod.
E. Netolická

Pěvecký sbor PrŠ - hudebna 13, 30 – 15 hod.
Dimitrovová, Mrvíková

Speciální pohybová výchova – I. B 14 – 15, 30 hod.
Krchová, Mička

Sportovní pro 2. stupeň – d. tělocvična 13, 55 – 14, 40 hod.
Potůčková


úterý:

Malý šikula pro 1. stupeň – III. B 13 – 14, 30 hod.
E. Bláhová, A. Krchová

Sálová kopaná – d. tělocvična 14 – 15, 30 hod.
J. Mička

Párové tance – hudebna 15,15 – 16, 15 hod.
D. Mach, I. Vobořilová

Taneční kroužek – multimed. 13 – 14, 30 hod.
L. Švarcová, I. Potůčková
 

středa:

Florbal – d. tělocvična 14 – 15, 30 hod.
P. Bátěk, J. Mička

Geocaching – sudé týdny 14 – 17 hod.
Š. Burešová, S. Knížková

Keramický kroužek: 1. skupina 12, 10 - 12, 55 hod.
T. Pletichová 2. skupina 13 - 13, 45 hod.
3. skupina 13, 55 - 14, 40 hod.

Klub PrŠ 14 – 15, 30 hod.
M. Sapíková, P. Hendrich

Pěvecký sbor - hudebna 14, 50 – 15, 35 hod.
R. Dimitrovová, D. Pokorný

Sportovní pro 1. stupeň – h. tělocvična 13, 45 – 15, 15 hod.
L. Čejková, J. Šallerová

Výtvarný kroužek – pracovna Vv 14 – 15, 30 hod.
J. Cinkajzlová, J. Ptáčková
 

čtvrtek:

 Historický kroužek - hudebna (1x za 14 dní) 14 – 17 hod.
D. Mach, M. Sláviková

Věda nás baví - IV. B 13, 15 – 14, 45 hod.
G. Károliyová, I. Vobořilová