Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kriterií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů


V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března 2014.

Přijímací řízení se uskuteční v termínu 23. – 24. dubna 2015. Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.

Rozhodnutí o přijetí bude uchazečům odesláno 24. dubna  2015.

 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 je 12.

 Kritéria přijímacího řízení:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. stanovuji tato kritéria přijímacího řízení:

1.      Přednostně budou přijímáni uchazeči s mentálním a kombinovaným postižením.

2.      Předpoklady ke studiu dle vyjádření odborného poradenského zařízení, popř. lékaře.
V Praze  dne 10. 11. 2014


                                                                                    PhDr. Karel Kaprálek,

                                                                          ředitel Základní školy  a Střední školy,
                                                                                     Praha 4, Kupeckého 576