Malešická spalovna

V rámci environmentální výuky jsme navštívili Spalovnu Malešice. Zde jsme se seznámili s tím, jak se v Praze nakládá s komunálním odpadem a prohlédli jsme si technologické zařízení sloužící ke spalování odpadu. Z exkurze jsme si odnesli ponaučení, že každý z nás by měl minimalizovat vznikající odpad.

                                                                                .

 

Malešická spalovna1   Malešická spalovna 2

 

Malešická spalovna 3   Malešická spalovna 4

 

Malešická spalovna 5   Malešická spalovna 6

 

Malešická spalovna 7   Malešická spalovna 8