Čistička odpadních vod a bioplynová stanice

Ekologickou výchovu jsme si zpestřili exkurzí do čističky odpadních vod ve městě Nymburk, kde se přiváděná splašková voda čístí a vzniklý kal se využívá jako hnojivo v zemědělství. Dále jsme navštívili energeticky soběstačnou obec Kněžice. Ve zdejší bioplynové stanici se zpracovává organický odpad a vyrábí se tak energie a teplo pro potřeby dané vesnice.

                                                                                .

 

Čistička odpadních vod a bioplynová stanice
1
  Čistička odpadních vod a bioplynová stanice
 2

 

Čistička odpadních vod a bioplynová stanice
 3
  Čistička odpadních vod a bioplynová stanice
 4

 

Čistička odpadních vod a bioplynová stanice
 5
  Čistička odpadních vod a bioplynová stanice
 6