Štědronín

Ozdravný pobyt ve Štědroníně? To jsou hry, bazény, výlety, závody. diskotéky a další programy, které nám neumožní zahálet. Pojeďte za rok taky............

 

 

Spaní ve škole

Ve středu 20. 6. večer bylo na prvním patře Modré školy nezvyklé rušno. Žáci pátých tříd a 6. A se loučili se školním rokem (a páťáci s prvním stupněm) akcí "Spaní ve škole"............

 

 

Závěrečné zkoušky PRŠ

20. června složili žáci praktické školy dvouleté úspěšně praktické i teoretické závěrečné zkoušky...........

 

 

Výlet na Karlštejn

Protože jsme celý rok pilně pracovali, odměnili jsme se školním výletem na Karlštejn. Jeli jsme vlakem do Srbska a odtud jsme vyrazili na hrad. Cesta vedla krásnou krajinou přírodní rezervace...........

 

 

Zpívání na Barče

Na přehlídce sborů speciálních škol nás tentokrát s úspěchem reprezentoval malý sbor vedený paní učitelkou Evou Netolickou s písněmi Mravenci a Zamilovaný osel..........

 

 

Den dětí

Pro žáky prvního stupně a praktické školy zorganizovala paní učitelka Dubská opékání špekáčků na školní zahradě.........

 

 

Paměť národa

Abychom si připomenuli sedmdesáté výročí statečného činu našich parašutistů, atentát na říšského kancléře R. Heydricha, navštívili jsme expozici na Karlově náměstí. Instalace je.........

 

 

Kroužek "Poznáváme přírodu"

Kroužek "Poznáváme přírodu" jsme zakončili návštěvou stáje Trojan na Šeberově. Přijeli jsme na pozvání maminky Libušky Škeříkové, která pro nás celý program připravila. Nejprve jsme.........

 

 

Párty na ukončení sezóny

Úterní odpoledne členové obou sborů a tanečního kroužku pořádali párty na ukončení letošní sezony. Všem žákům, kteří po celý rok zpívali, tancovali a reprezentovali.........

 

 

Letectví a létání

Letectví v praxi - seznámení s letadly, rogaly, padáky a technikou létání. To byl úterní dopolední program některých žáků. Exkurze na letiště svazarmu do Kbel přinesla.........

 

 

Mistrovství republiky v atletice

25.-26.5. na uskutečnilo mistrovství ČR v atletice. Naši školu reprezentovali 4 žáci. A výsledky? Barbora Berenyová – mistrně republiky ve skoku do výšky, 2. místo ve skoku do dálky Kristián Dostálek.........

 

 

Fotbalový turnaj - republikové finále

Ve dnech 17. a 18. května jsme se na SŠ Hradec Králové zúčastnili republikového finále v malé kopané v kategorii žáků. Turnaje se zúčastnilo celkem sedm týmů.........

 

 

Poznáváme přírodu

Tento týden jsme s naším kroužkem zavítali do Průhonic. Při vycházce zámeckým parkem si děti osvěžili své znalosti o živé přírodě, sbírali body za správné odpovědi a některé z nich si vysloužili........

 

 

Pražský přebor v atletice

Atletické závody proběhly na hřišti Slavie Praha. Skupina našich závodníků vybojovala velmi hezká místa. Na nejvyšší stupně vystoupili: Lukáš Černý - skok vysoký /130cm/, Barbora Berenyová........

 

 

Hasík

Zakončením prevence Hasík, kterou pro naši školu pořádali hasiči z Příbrami, byla exkurze do hasičského sboru Prahy 11 - Na Sádce. Seznámili jsme se s vybavením aut,jak vyjíždí hasiči při poplachu,........

 

 

Ozdravný pobyt na Orlíku

Poslední dubnový víkend strávili žáci prvního stupně v rekreačním středisku v Orlíku nad Vltavou. Hlavními náplněmi pobytu byly turistika a sport. Při celodenním výletu jsme se projeli lodí po nádrži Orlík ........

 

 

Čarodějnice

Čarodějnice, hurá na hřiště, tak by se dala nazvat akce pro všechny žáky školy. Sportovní dopoledne ve stylu čár a jedubab proběhlo na hřišti. Děti obcházely jednotlivé disciplíny  ........

 

 

Fotbalový turnaj - celopražské finále

25. března jsme se na SOŠ stavební a zahradnická zúčastnili XVI. pražského přeboru v malé kopané v kategorii žáků. Turnaje se zúčastnilo celkem devět týmů. Hrací systém turnaje byl následující: týmy byly rozděleny do dvou skupin.  ........

 

 

Vystoupení na velikonočních trzích

Modrá škola na velikonočních trzích v centru Prahy. Je to již tradice. Pěvecký sbor malých i velkých zpěváků a taneční kroužek se mohl rodičům pochlubit na Staroměstském náměstí. Odměnou jim byl........

 

 

Velikonoční akademie PrŠ

Před Velikonocemi připravili učitelé a žáci Praktické školy jarní výstavu prací z hodin výtvarné a pracovní výchovy, pěstitelských prací. Rodiče přivítali vlastnoručně upečenými koláči a mufinami, pak mohl začít vlastní program: sborový zpěv, klavír,........

 

 

Pražský přebor v přehazované

3. dubna se pořádal na naší škole Pražský přebor škol v přehazované smíšených družstev. Turnaje se zúčastnilo 12 skupin.Celkem se hrálo 36 zápasů. V první části postoupily do finále 4 týmy........

 

 

Výuka trochu jinak

Tento týden jsme v rámci zeměpisu a matematiky navštívili "mrakodrap" Jižáku. Světové strany, měřítko, odhad vzdálenosti, poznávání okolí - tím vším jsme vyplnili vyučovací hodinu.......

 

 

XIII. Mistrovství ČR ve florbalu

22. března jsme se na OU Chabařovická zúčastnili XIII. Mistrovství ČR ve florbalu žáků, kam jsme postoupili z celopražského kola jako druzí postupující. Na XIII. MČR postoupilo celkem osm týmů. Hrací systém turnaje byl .......

 

 

Vynálezci a vynálezy

Zatím než nám v přírodě propukne to pravé jaro, navštívili jsme s kroužkem Poznáváme přírodu výstavu "Vynálezci a vynálezy". Dětem se líbily nejen vystavené předměty a stroje, ale především různé interaktivní modely.......

 

 

Plynárenské muzeum

Jedno z málo známých muzeí je Muzeum plynárenství v Michli. Obsáhlá a přehledně upravená expozice spolu s přednáškou paní průvodkyně nás seznámila s počátky a vývojem výroby, těžby, distribuce plynu a jeho širokým využitím.......

 

 

Hasiči

V rámci prevence na školu zavítali hasiči z Příbrami s programem Hasík - prevence PO. Žáci si mohli vyzkoušet výzbroj, zkusit jaké to je nosit takové závaží, příp. v něm běžet, což byl problém i pro ty zdatné jako je Robin. Dozvěděli se......

 

 

Florbalový turnaj - celopražské finále

1. března jsme se na OU Chabařovická zúčastnili Přeboru Prahy ve florbalu žáků, kam jsme postoupili z oblastního kola. Do závěrečného pražského finále postoupilo celkem šest týmů......

 

 

Loučení se zimou

Na jarní dny jsme se přišli naladit do skleníku "Fata Morgana", kde právě probíhá výstava "Orchideje a bromélie". Obdivovali jsme křehkou krásu tropických květů, množství barev a druhů. Na závěr vycházky jsme navštívili venkovní......

 

 

Turnaj ve vybíjené

Ve středu se na naší škole konal Pražský přebor ve vybíjené. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev. Vítězství si odnesla škola Uhříněves. Naše děvčata skončila na 5. místě, opravdu jim to moc nešlo......

 

 

Dům světla

V pondělí žáci 2. stupně, v rámci prevence, navštívili Dům světla. Zázemí pro pacienty postižené virem HIV a následně rozvíjejícím se AIDS. Vyslechli si přednášku o možnosti nákazy, léčbě, žití s nákazou , zařazením se do společnosti......

 

 

Pozorování ptáků na Vltavě

Na doporučení našich kolegů a spolužáků jsme se s kroužkem Poznáváme přírodu zúčastnili ornitologické vycházky. Začínali jsme krmením vodních ptáků u Palackého náměstí, poté jsme dalekohledem......

 

 

Turnaj v přehazované

Je to tady. Na řadu po florbale a malé kopané přišla přehazka. Učitelé a žáci sportovního kroužku si změřili své síly. Tři družstva sportovců z kroužku se snažili ve třech zápasech porazit učitele. Bohužel, se jim to.....

 

 

Masopust na Modré škole

Ve čtvrtek se, jako každoročně, na škole konal Masopust. Žáci 1. stupně a pár dalších se sešli v tělocvičně, kde ukázali své masky a předvedli, co umí. Na závěr porota vyhodnotila 5 nejlepších masek.......

 

 

Vynálezy a vynálezci

Na výstavě v Národním muzeu jsme viděli staré chirurgické nástroje, první výrobky pražské továrny Koh-i-noor, modely cukrovarů a pivovarů, kontaktní čočky a další zajímavé české vynálezy.......

 

 

Minigolf

V únoru žáci 6.B, 7.A, 8.A+B, 9.A navštívili Galerii Butovice, kde si vyzkoušeli minigolf. Většina z nich držela hole poprvé v ruce a mnozí měli problém nasměrovat míček do správné jamky.......

 

 

Pragofest

Příznivci sci-fi a fantasy spolu s fandy elektronických i deskových her se sešli na naší škole na již tradičním třídenním festivalu.......

 

 

Ornitologická vycházka

Nevlídný leden jsme si zpestřili naučnou vycházkou s lektorkou Lesů HLMP do pražské Tróji. Protože s sebou měla velmi kvalitní dalekohled, podrobně jsme se seznámili s přibližně 11 druhy vodního ptactva.......

 

 

Pozdrav z hor

Již skoro v polovině pobytu posíláme všem tradiční pozdrav z hor. Všichni jsou zdraví a v dobré náladě. Sněhu je až moc. Za sebou máme první dny výcviku, celodenní výlet do Jablonce,.......

 

 

Florbalový turnaj

18. ledna jsme na naší škole uspořádali oblastní přebor ve florbale. Florbalového turnaje se zúčastnila čtyři družstva z Prahy 4. Kromě našeho týmu zde byla zastoupena ZŠ Vachkova,.......

 

 

Vycházka "Mýty a legendy Staré Prahy"

Vycházka "Mýty a legendy Staré Prahy", kterou pořádá Pražský hrad se vydařila. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o historii Prahy. Víte, kdo byl Bradáč? A víte proč má Jan Nepomucký.......

 

 

Merkur

Ruční práce jsme si zpestřili návštěvou Muzea hlavního města Prahy, kde právě probíhá výstava "Merkur". Seznámili jsme se s prostou genialitou perforovaných plíšků, šroubků a koleček,.......

 

 

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kriterií

V souladu s § 60 odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru.......

 

 

Zápis do první třídy základní školy

V termínu od 24. ledna až 25. února 2012 proběhne zápis do prvních tříd základní školy. K zápisu je nutné se individuálně objednat na tel. číslech 272 916 650.......

 

 

Vánoční akademie

Tradiční vánoční akademie přivítala mnoho hostů. Školní jídelna praskala ve švech. Poděkování patří všem, kteří se na ní podíleli - zvláště žákům školy. Finanční příspěvek za vstupné a prodej.......

 

 

Galerie Pastelka

Vánoční prohlídku vyzdobené Prahy jsme spojili s výtvarnou dílnou v "Galerii Pastelka". Paní malířka Marie Brožová dětem podrobně ukázala a popsala techniku kreslení pastelkami a jejich široké využití.......

 

 

Ořechy a oříšky

Ruční práce jsme v letošním kalendářním roce zakončili návštěvou skleníku "Fata Morgana", kde probíhala výstava Ořechy a oříšky. Seznámili jsme se s početnou čeledí ořešákovitých a.......

 

 

Vánoční vystoupení na Staroměstském náměstí

Naše škola se reprezentovala vánočním vystoupením tanečního kroužku a sboru na Staroměstském náměstí. Děkujeme všem rodičům, kteří přišli své ratolesti podpořit........

 

 

Kroužek "Poznáváme přírodu"

S kroužkem "Poznáváme přírodu" jsme výjimečně nevyrazili do přírody, ale do centra města. Zde jsme navštívili výstavu betlémů vyrobených z přírodních i jiných materiálů.......

 

 

Tradiční měření sil - florbal a fotbal

Tradiční předvánoční utkání učitelů proti žákům ve florbale, které se uskutečnilo v úterý 13.12.2011 mělo poměrně jednoznačný průběh. Žáci se v úvodu utkání ujali vedení 1:0 a celý zápas.......

 

 

Spaní ve škole

Již tradicí se stává vánoční spaní ve škole. Celá akce byla spojena se sváteční večeří, přišel Ježíšek s dárky a pak jsme využili prostor školy k hrám, diskotéce a hlavně pro noční bojovku. Závěrem.......

 

 

"Velké sněhulákování"

Během měsíce listopadu pracovali žáci na výrobě sněhuláků. Akce se uskutečnila v pátek, kdy vypuklo "Velké sněhulákování". Každá třída prezentovala svůj výtvor, který doplnila i básničkami. Porota měla......

 

 

Svíčkárna RODAS

Se žáky jsme navštívili svíčkárnu v Šestajovicích. Jednu z největších výroben u nás. Děti měly možnost si vyrobit své 2 vlastní svíčky, připravit si na vánoce skořápky a vydlabané citrony jako svíčky.......

 

 

Kroužek Poznáváme přírodu

V úterý 1. 11. jsme s kroužkem Poznáváme přírodu navštívili lesopark Kamýk. Prošli jsme naučnou stezku "Neleníme v zeleni", na které jsme si zopakovali, jaké dřeviny rostou v našich lesích.......

 

 

Výlov rybníka

Podzim a výlov rybníků prostě patří k sobě. Využili jsme tedy nabídku LHMP a zúčastnili se výlovu jednoho z Milíčovských rybníků.......

 

 

Papírna Korona

Už víme, co se děje s papírem, který vytřídíme do modrých kontejnerů a co tedy v praxi znamená slovo recyklace. Exkurze "Ekocentra Koniklec" nás zavedla do papírny "Korona", která z netříděného......

 

 

Pyžamová párty

Páteční pyžamová párty proběhla v rámci disko. Hostesky roznášely pití, slané a sladké chroupání. Jedno pyžamko bylo hezčí než druhé. Úplná módní přehlídka......

 

 

Beach přehazovaná

V úterý se na naší škole uskutečnil turnaj v beach přehazované. Zúčastnilo se 7 družstev. Naše škola se umístila na 1., 2. a 4. místě. Gratulujeme......

 

 

Mumie

30.9. navštívili žáci 2. stupně a praktická škola výstavu v Náprstkově muzeu - Mumie. Během prohlídky vyplňovali pracovní listy a věnovali se jednotlivým exponátům.....

 

 

Soustředění

Sbor a taneční kroužek vyjely na 4 dny do Jizerských hor, kde se připravovaly na svá vystoupení. Po celou dobu jim vydrželo slunečné počasí a děti odvedly se svými vedoucími kus práce.....

 

 

Rozárka

Na škole proběhl vzdělávací program pro žáky, který vede pan František Šusta s Rozárkou. Děti viděly, jak se má správně cvičit pes a jak se k němu mají chovat.....

 

 

Čarování v Kunratickém lese

První vycházka s LHMP v letošním školním roce byla bohatá na zážitky a nové poznatky. Stanoviště s úkoly byla rozmístěna v Kunratickém lese a vedla k nim naučná stezka. Stanoviště nabídla soutěže,......

 

 

Zahájení školního roku 2011/2012

Školní rok jsme tradičně zahájili společným setkáním na školní zahradě. Slavnostně jsme přivítali nové žáky přípravných tříd, prvňáčky i studenty praktické školy dvouleté.....

 

 

Archiv akcí

Akce minulého školního roku byly přesunuty do archivu 2010/11, který naleznete v levém menu pod odkazem Školní akce / archiv akcí 2010 - 11.

 

 


Toto jsou oficiální stránky Základní a střední školy Praha 4, Kupeckého 576
Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768